Εικόνα admin
Το επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για να αξιολογηθεί ένας εργαζόμενος είτε κατά τη διαδικασία της επαγγελματικής συνέντευξης είτε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, του βιογραφικού του, χωρίς τη φυσική παρουσία του υποψηφίου.


Το επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο είναι η τεκμηριωμένη απόδειξη όλων των στοιχείων που περιγράφεται στο βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή σας. Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο οφείλει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που θέλετε να γνωστοποιήσετε στον εργοδότη. Η ύπαρξη αυτού του χαρτοφυλακίου σας προσδίδει αυτόματα επαγγελματικό κύρος και οργανωτικές ικανότητες εφόσον, το δημιουργήσετε με προσοχή στην εμφάνιση και την λεπτομέρεια.


Το επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο έχει τις εξής δυνατότητες:
  1. σας δίνει προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους που δεν διαθέτουν χαρτοφυλάκιο
  2. μετατρέπει τα "λόγια" του βιογραφικού σε "έργα"
  3. σας κάνει αξιόπιστους για ότι περιγράφετε για τον εαυτό σας και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης από τον μελλοντικό εργοδότη προς εσάς.
Ειδικότερα το χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Στοιχεία της προσωπικότητας του υποψήφιου. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε στο χαρτοφυλάκιο σας, μια αξιολόγηση την οποία δεχθήκατε για τη δημιουργία ενός έργου ή θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε φωτοαντίγραφο υποτροφίας ή επαίνου που λάβατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.
  • Επαγγελματική εμπειρία. Για παράδειγμα θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε στο χαρτοφυλάκιο μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη ή το σύνολο ενσήμων.
  • Στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά σας στη δουλειά. Τέτοια στοιχεία, είναι τα έγραφα που δηλώνουν την ταχύτητά σας στην εκτέλεση κάποιου έργου ή μπορούν να δηλώσουν τεκμηριωμένα την ικανότητά σας στη διαχείριση κρίσεων & πιεστικών καταστάσεων.
  • Γνώση. Σε αυτή τη περίπτωση, τα έγγραφα που αναδεικνύουν τις γνώσεις σας, θα πρέπει να τεκμηριώνουν οτιδήποτε έχετε αναφέρει στο βιογραφικό σας.
Στην περίοδο που ζούμε σήμερα, τα πάντα μετράνε, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί, οι θέσεις εργασίας μειώνονται, γενικά ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Δεν νομίζετε, ότι ίσως η αξιοποίηση ενός επαγγελματικού χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε και να βρείτε κατ επέκταση κάποια εργασία?

Συντάκτης άρθρου: www.thelodouleia.wordpress.com

Κατηγορίες: 

Προσθήκη νέου σχολίου