Μορφότυποι κειμένου

Editor

 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><p><table><tr><td><div><span><strong><b><i><u><img>

  Ο ιστοτόπος αυτός επιτρέπει να υποβάλετε ύλη σε μορφή κώδικα HTML. Αν και το να μάθετε τα πάντα για την HTML μπορεί να είναι επίπονο, είναι πολύ εύκολο να μάθετε να χρησιμοποιείτε λίγες από τις πιο βασικές "ετικέτες" HTML. Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα για κάθε ετικέτα HTML που επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε σε αυτόν τον ιστοτόπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Προδιαγραφές της HTML του οργανισμού W3C ή χρησιμοποιήστε μια μηχανή αναζήτησης για να βρείτε άλλους ιστοτόπους που εξηγούν τη χρήση της HTML.

  Περιγραφή ετικέταςΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Οι άγκυρες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραπομπών σε άλλες σελίδες.<a href="http://getthejobdone.gr">Get the Job Done</a>Get the Job Done
  Με έμφαση<em>Με έμφαση</em>Με έμφαση
  Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς<strong>Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς</strong>Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς
  Αναφορά πηγής<cite>Αναφορά πηγής</cite>Αναφορά πηγής
  Απόσπασμα<blockquote>Απόσπασμα</blockquote>
  Απόσπασμα
  Κείμενο κώδικα, για την παρουσίαση πηγαίου κώδικα προγραμμάτων<code>Κώδικας προγράμματος</code>Κώδικας προγράμματος
  Μη αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ul> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ul>
  • Πρώτο στοιχείο
  • Δεύτερο στοιχείο
  Αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ol> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ol>
  1. Πρώτο στοιχείο
  2. Δεύτερο στοιχείο
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα li.
  Οι λίστες ορισμών είναι παρόμοιες με τις άλλες λίστες της HTML. Το <dl> αρχίζει τη λίστα ορισμών, το <dt> αρχίζει τον όρο ενός ορισμού και το <dd> αρχίζει την περιγραφή του ορισμού.<dl> <dt>Πρώτος όρος</dt> <dd>Πρώτος ορισμός</dd> <dt>Δεύτερος όρος</dt> <dd>Δεύτερος ορισμός</dd> </dl>
  Πρώτος όρος
  Πρώτος ορισμός
  Δεύτερος όρος
  Δεύτερος ορισμός
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα dt.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα dd.
  Κανονικά, ετικέτες παραγράφων προστίθενται αυτόματα, γι' αυτό χρησιμοποιείτε αυτή την ετικέτα για να προσθέσετε περισσότερες.<p>Παράγραφος ένα.</p> <p>Παράγραφος δύο.</p>

  Παράγραφος ένα.

  Παράγραφος δύο.

  Πίνακας<table> <tr><th>Κεφαλίδα πίνακα</th></tr> <tr><td>Κελί πίνακα</td></tr> </table>
  Κεφαλίδα πίνακα
  Κελί πίνακα
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα tr.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα td.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα div.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα span.
  Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς<strong>Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς</strong>Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς
  Έντονα<b>Έντονα</b>Έντονα
  Πλάγια<i>Πλάγια</i>Πλάγια
  Υπογραμμισμένα<u>Υπογραμμισμένα</u>Υπογραμμισμένα
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα img.

  Οι περισσότεροι ασυνήθιστοι χαρακτήρες μπορούν να πληκτρολογούνται απευθείας χωρίς πρόβλημα.

  Αν συναντήσετε πρόβλημα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε οντότητες χαρακτήρων της HTML. Μια κοινή περίπτωση είναι να πληκτρολογείτε &amp; για ένα χαρακτήρα &. Για ένα πλήρη κατάλογο των οντοτήτων της HTML ανατρέξτε στη σελίδα των οντοτήτων Μερικοί από τους διαθέσιμους χαρακτήρες είναι:

  Περιγραφή χαρακτήραΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Εμπορικό και&amp;&
  Μεγαλύτερο του&gt;>
  Μικρότερο του&lt;<
  Εισαγωγικό&quot;"

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Ο ιστοτόπος αυτός επιτρέπει να υποβάλετε ύλη σε μορφή κώδικα HTML. Αν και το να μάθετε τα πάντα για την HTML μπορεί να είναι επίπονο, είναι πολύ εύκολο να μάθετε να χρησιμοποιείτε λίγες από τις πιο βασικές "ετικέτες" HTML. Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα για κάθε ετικέτα HTML που επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε σε αυτόν τον ιστοτόπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Προδιαγραφές της HTML του οργανισμού W3C ή χρησιμοποιήστε μια μηχανή αναζήτησης για να βρείτε άλλους ιστοτόπους που εξηγούν τη χρήση της HTML.

  Περιγραφή ετικέταςΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Οι άγκυρες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραπομπών σε άλλες σελίδες.<a href="http://getthejobdone.gr">Get the Job Done</a>Get the Job Done
  Με έμφαση<em>Με έμφαση</em>Με έμφαση
  Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς<strong>Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς</strong>Ισχυρό στο πλαίσιο: Βαρύτητα γραμματοσειράς
  Αναφορά πηγής<cite>Αναφορά πηγής</cite>Αναφορά πηγής
  Απόσπασμα<blockquote>Απόσπασμα</blockquote>
  Απόσπασμα
  Κείμενο κώδικα, για την παρουσίαση πηγαίου κώδικα προγραμμάτων<code>Κώδικας προγράμματος</code>Κώδικας προγράμματος
  Μη αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ul> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ul>
  • Πρώτο στοιχείο
  • Δεύτερο στοιχείο
  Αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ol> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ol>
  1. Πρώτο στοιχείο
  2. Δεύτερο στοιχείο
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα li.
  Οι λίστες ορισμών είναι παρόμοιες με τις άλλες λίστες της HTML. Το <dl> αρχίζει τη λίστα ορισμών, το <dt> αρχίζει τον όρο ενός ορισμού και το <dd> αρχίζει την περιγραφή του ορισμού.<dl> <dt>Πρώτος όρος</dt> <dd>Πρώτος ορισμός</dd> <dt>Δεύτερος όρος</dt> <dd>Δεύτερος ορισμός</dd> </dl>
  Πρώτος όρος
  Πρώτος ορισμός
  Δεύτερος όρος
  Δεύτερος ορισμός
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα dt.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα dd.

  Οι περισσότεροι ασυνήθιστοι χαρακτήρες μπορούν να πληκτρολογούνται απευθείας χωρίς πρόβλημα.

  Αν συναντήσετε πρόβλημα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε οντότητες χαρακτήρων της HTML. Μια κοινή περίπτωση είναι να πληκτρολογείτε &amp; για ένα χαρακτήρα &. Για ένα πλήρη κατάλογο των οντοτήτων της HTML ανατρέξτε στη σελίδα των οντοτήτων Μερικοί από τους διαθέσιμους χαρακτήρες είναι:

  Περιγραφή χαρακτήραΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Εμπορικό και&amp;&
  Μεγαλύτερο του&gt;>
  Μικρότερο του&lt;<
  Εισαγωγικό&quot;"
 • Οι γραμμές και οι παράγραφοι αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι ετικέτες αλλαγής γραμμής <br />, ανοίγματος παραγράφου <p> και κλεισίματος παραγράφου </p> εισάγονται αυτόματα. Αν οι παράγραφοι δεν αναγνωρίζονται, απλώς εισάγετε μία-δύο κενές γραμμές.

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Οι γραμμές και οι παράγραφοι αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι ετικέτες αλλαγής γραμμής <br />, ανοίγματος παραγράφου <p> και κλεισίματος παραγράφου </p> εισάγονται αυτόματα. Αν οι παράγραφοι δεν αναγνωρίζονται, απλώς εισάγετε μία-δύο κενές γραμμές.