Ημερομηνία δημοσίευσης19 Σεπτέμβριος, 2017 - 23:00
Τύπος απασχόλησης

Κλινικές της Βρετανίας (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία ή Ιρλανδία) ζητούν να προσλάβουν 4 Κτηνιάτρους ειδικευμένους στη Χειρουργική.

 

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες:

με ειδίκευση και πρακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην Χειρουργική, θα πρέπει:

- Να είναι απόφοιτοι/ες Κτηνιατρικών σχολών της Ελλάδας ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού,

- Να μιλούν Αγγλικά επιπέδου C1 αλλά να έχουν λάβει και την αντίστοιχη πιστοποίηση IELTS,

- Να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Κτηνιατρικό Σύλλογο Ευρωπαϊκής χώρας

 

Τα καθήκοντα των κτηνιάτρων:

αφορούν σε παροχή υπηρεσιών γενικής χειρουργικής κυρίως μικρών ζώων, ενώ για την άσκησή τους θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλων των ειδών τον χειρουργικό, ακτινολογικό και γενικά απαιτούμενο εξοπλισμό της κλινικής ο οποίος είναι μοντέρνας τεχνολογίας.

 

Η κλινική προσφέρει: 

- Μισθό έως και 55.000 Λίρες Βρετανίας ετησίως αναλόγως προσόντων και θέσης που προσφέρεται

- Δωρεάν διαμονή κατά την περίοδο εκπαίδευσης αν αυτή απαιτηθεί

- Έξοδα κινήσεως ή χρήσης αυτοκινήτου

- Κάλυψη εξόδων διαρκούς εκπαίδευσης και επιστημονικής εξέλιξης

 

Βιογραφικά σημειώματα σε μορφή Microsoft Word παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε