Ημερομηνία δημοσίευσης10 Απρίλιος, 2018 - 13:45
Κλάδος
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας, εταιρία μελετών και λογιστικών υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

 

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι:

Απόφοιτοι σχολής οικονομίας ή διοίκησης.

Απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών στα ίδια αντικείμενα.

Άριστοι γνώστες της Ελληνικής αλλά και Αγγλικής.

Προϋπηρεσία 4-5 ετών τουλάχιστον στην εξάσκηση της γενικής λογιστικής.

Γενικότερη -πέραν της λογιστικής- γνώση των οικονομικών λειτουργιών (πχ. ίδρυσης επιχειρήσεων, εργατικού κόστους, οικονομικής νομοθεσίας)

Να γνωρίζουν πολύ καλά τις λειτουργίες του Microsoft Office.

Να διαθέτουν φιλοδοξία και προσωπικό όραμα επαγγελματικής εξέλιξης.

Να διαθέτουν άδεια οδήγησης.

 

Τα καθήκοντα του/της κατόχου της θέσης:

Η επικοινωνία με τους πελάτες για την ανάλυση των επιχειρησιακών οικονομικών τους αναγκών.

Η παροχή οικονομικών συμβουλών προς τους πελάτες.

Η παροχή λογιστικών συμβουλών προς τους πελάτες.

Ο συντονισμός και έλεγχος της παροχής υπηρεσιών από τους βοηθούς λογιστές της εταιρίας προς τους πελάτες.

Η συμμετοχή στην εκπόνηση οικονομικών επιχειρησιακών μελετών.

 

Η εταιρία παρέχει:

Μισθό και οικονομικά κίνητρα βασισμένα στην απόδοση.

Διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση.

Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε