Ημερομηνία δημοσίευσης15 Ιούνιος, 2018 - 16:45
Τύπος απασχόλησης

Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα ήθελε να προσλάβει έναν Developer για την λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών πληροφορικής ή μηχανικής θα πρέπει να διαθέτουν 2 χρόνια προϋπηρεσίας, οι άνδρες να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, να μιλούν πολύ καλά τα Αγγλικά.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τη συμμετοχή στον προγραμματισμό και την συντήρηση συστημάτων:

CRM

Web

Τηλεφωνικούκέντρου

Virtual Machine

Λογιστικών πακέτων

MS-Office 

Cloud

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε