Ημερομηνία δημοσίευσης6 Νοέμβριος, 2019 - 23:30
Τύπος απασχόλησης

Νοσοκομεία της Ελβετίας πελάτες μας ζητούν Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες για πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου.

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες:

Διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής σχολής 4ετούς φοιτήσεως.

Διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ευρωπαϊκής χώρας.

Διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε οργανωμένη κλινική του ιδιωτικού τομέα ή δημόσιο νοσοκομείο.

Μιλούν πολύ καλά (επιθυμητά: άριστα) τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά.

Επιδιώκουν σταδιοδρομία σε ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

 

Προσφέρονται:

Υψηλές αποδοχές.

Διαμονή και στέγαση.

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και περαιτέρω εξέλιξης.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.