Ημερομηνία δημοσίευσης21 Οκτώβριος, 2017 - 21:15
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Εταιρία παροχής υπηρεσιών πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει HR & Office Manager.

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα προσόντα:

- πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων

- άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

- πολύ καλές γνώσεις χειρισμού των εφαρμογών υπολογιστών γραφείο (MS Office)

- καλές γνώσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

- προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση HR και Office Management 4-5 ετών σε οργανωμένη εταιρία

- προκειμένου περί ανδρών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Ο/Η κάτοχος της  θέσης θα αναλάβει τα καθήκοντα:

- υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρίας σε θέματα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού

- έλεγχο εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας και συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των εργαζομένων

- πρόταση μισθολογικής πολιτικής και κινήτρων

- εφαρμογή προγράμματος αξιολόγησης της απόδοσης

- ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα office management και παροχής υποστήριξης στις λειτουργίες της διοίκησης της εταιρίας

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε