Ημερομηνία δημοσίευσης22 Απρίλιος, 2018 - 17:15
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας, πολυεθνική εταιρία, επιθυμεί να προσλάβει δικηγόρο, απόφοιτο Βρετανικού Πανεπιστημίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα εργαστούν στο νομικό τμήμα της εταιρίας και θα αναφέρονται στον επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών. Αντικείμενα εργασίας τους θα αποτελέσουν:

- η παρακολούθηση των διεθνών ιδιωτικών συμβάσεων της εταιρίας για τη διακίνηση και εμπορία των αγαθών που παράγει

- η υποβολή γραπτών αναφορών προς τον προϊστάμενο νομικών υπηρεσιών

- η ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης της εταιρίας σε ξένους δικηγόρους

- η συνεργασία τους με όλα τα τμήματα της εταιρίας για την κατάρτιση των κατάλληλων διεθνών συμβάσεων.

 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε