Ημερομηνία δημοσίευσης7 Ιούνιος, 2018 - 18:00
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Ο πελάτης μας φαρμακευτική εταιρία θέλει να προσλάβει έναν ή μία Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα την Αθήνα. 

 

Τα προσόντα των υποψηφίων:

3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Απόφοιτοι σχολής 3βάθμιας εκπαίδευσης

Να γνωρίζουν πολύ καλά τα Αγγλικά

Να έχουν ευχέρεια στην χρήση υπολογιστών.

 

Η εταιρία προσφέρει:

ανταγωνιστικές αποδοχές,

παροχές και κίνητρα απόδοσης σε ένα δομημένο περιβάλλον με δυνατότητες εργασιακής εξέλιξης.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε