Ημερομηνία δημοσίευσης5 Φεβρουάριος, 2019 - 17:30
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Οργανωμένη επιχείρηση εστίασης στο κέντρο της Αθήνας αναζητά για μόνιμη απασχόληση F/BController.

 

 

Αρμοδιότητες της θέσης:

Διενέργεια των φυσικών παραλαβών όσο και απογραφών

Πλήρης έλεγχος και απογραφή των παραλαβών προϊόντων

Καταχώρηση και έλεγχος τιμολογίων αγοράς

Πλήρης έλεγχος-παρακολούθηση αναλώσεων

Επικοινωνία με προμηθευτές

Χειρισμός λογισμικού της εταιρίας

Συνεχής ενημέρωση για τα προϊόντα με στόχο την μείωση του κόστους αλλά την μεγιστοποίηση της ποιότητας και του κέρδους.

 

Απαιτούμενα προσόντα :

Εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Πνεύμα συνεργασίας

Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητές πολύ καλές γνώσεις λογισμικού ERP

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε σε μορφή Word, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε