Ημερομηνία δημοσίευσης13 Φεβρουάριος, 2019 - 15:00
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση στο Μοσχάτο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν: Ηλεκτρολόγο Συντηρητή

 

 Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

 

Απόφοιτοι σχολών Ηλεκτρολογίας ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα.

 

Θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης θα είναι:

 

Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της εταιρίας.

 

Η αντιμετώπιση βλαβών.

 

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες προληπτικής συντήρησης.

 

 

 

Ο πελάτης προσφέρει:

 

Μισθό αναλόγως προσόντων

 

Σύμβαση αορίστου χρόνου