Ημερομηνία δημοσίευσης27 Δεκέμβριος, 2017 - 19:00
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης
Επίπεδο

Marketing & logisticsPositionσε  εταιρία  Β2Β  (Primary Pharmaceutical Packaging)μεέδρατηνΑττική.

 

Η Θέση

Εξυπηρέτηση επιλεγμένων πελατών Φαρμακοβιομηχανίας.

Επικοινωνία με προμηθευτές (εξωτερικού) και πελάτες.

Λήψη παραγγελιών και καταχώριση τους στο σύστημα της εταιρίας.

Εκδοση παραστατικών, διασταυρώσεις παραγγελιών – τιμολογίων.

Παρακολούθηση μεταφορών, ενημέρωση πελατών.

Παρακολούθηση Ευρωπαϊκών εκθέσεων πρωτογενούς φαρμακευτικής συσκευασίας.

Αρχειοθέτηση.

 

Ο/Η Υποψήφιος

Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες.

Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Οργανωτικές ικανότητες.

Πελατοκεντρική αντίληψη.

Ικανότητα διαπραγμάτευσης.

Ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών.

Απόφοιτος  Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ανάλογη προϋπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2  έτη σε αντίστοιχη θέση εργασίας,  κατά προτίμηση στον χώρο της πρωτογενούς συσκευασίας φαρμάκων.

Αριστες γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών (προφορικά και γραπτά).

Άριστος χειρισμός Η/Υ MSOffice και βασικές γνώσεις SingularManagerNext.

Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.

Bonus βάσει επίτευξης προσωπικών και εταιρικών στόχων.