Ημερομηνία δημοσίευσης8 Μάρτιος, 2018 - 19:00
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Κλινική της Λάρνακας πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Νοσηλευτές ή Νοσηλεύτριες.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:

 

Απόφοιτοι Νοσηλευτικής Σχολής ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή ομότιμων σχολών του εξωτερικού 4ετούς φοιτήσεως

Με καλή γνώση Αγγλικών

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στην Ελλάδα ή άλλης χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εγγραφή στον Παγκύπριο Νοσηλευτικό Σύλλογο

 

Οι Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες, θα επιτελέσουν τα πιο κάτω καθήκοντα:

 

Παροχή νοσηλευτικού έργου στα χειρουργεία και τη ΜΕΘ της κλινικής

Παροχή Νοσηλευτικού έργου σε κατακεκλιμμένους ασθενείς

Παροχή Νοσηλευτικής υποστήριξης στα παθολογικά και χειρουργικά τμήματα της κλινικής

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε