Ημερομηνία δημοσίευσης8 Μάιος, 2018 - 12:00
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία ειδών διατροφής και συμπληρωμάτων για μικρά ζώα, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν ή μία πωλητή χονδρικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη εταιρία και θέση χονδρικής πώλησης

- Καλή γνώση της Αγγλικής

- Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

- Πολύ καλή γνώση τεχνικών παρουσιάσεων σε πελάτες

- Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες

- Να διαθέτουν άδεια οδήγησης επιβατηγού αυτοκινήτου ή δικύκλου

 

Ο / Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τα καθήκοντα:

- Τακτική επιστημονική ενημέρωση των πελατών της εταιρίας για τα προϊόντα της

- Εντοπισμός και επιδίωξης συνεργασίας με νέους πελάτες στα πλαίσια της γεωγραφικής περιοχής της Αττικής

- Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες

- Συμμετοχή σε εμπορικές εκδηλώσεις και γεγονότα δημοσιότητας

 

Η εταιρία προσφέρει:

- Μηνιαίες αποδοχές

-  Ποσοστά επί των πωλήσεων

- Εταιρικό αυτοκίνητο

- Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε