Ημερομηνία δημοσίευσης1 Μάρτιος, 2019 - 13:00
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

 

Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση στο Μοσχάτο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν: Τεχνικό Θυρών Ασφαλείας.

 

 

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

 

Απόφοιτοι τεχνικών σχολών ή ΤΕΙ με εμπειρία και προϋπηρεσία στην τοποθέτηση και επισκευή ηλεκτρικών και μηχανικών θυρών ασφαλείας και κλειδαριών.

 

 

 

Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης θα είναι:

 

Η επισκευή και η τοποθέτηση θυρών και κλειδαριών ασφαλείας στο χώρο του πελάτη.

 

Η επικοινωνία με τους πελάτες και η απάντηση στις απορίες τους.

 

Η επίδειξη του τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών ασφαλείας

Ο πελάτης μας προσφέρει :

 

Μισθό αναλόγως προσόντων.

 

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

 

Μεταφορικό μέσο.

 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος μηχανής ή IX αυτοκινήτου.

 

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε