Ημερομηνία δημοσίευσης1 Μάρτιος, 2019 - 13:00
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας,  βιομηχανία με έδρα στο Κορωπί επιθυμεί να προσλάβει Αποθηκάριο.

 

 

 

Σκοπός της θέσης:

 

Hοργάνωση και ο έλεγχος των εργασιών της αποθήκης με στόχο την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρίας.

 

 

 

Αρμοδιότητες :

 

Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης.

 

Προετοιμάζει την παραλαβή ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή και την αντίστοιχη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος.

 

Μεριμνά για την σωστή αποθήκευση και διακίνησης των προϊόντων στους χώρους της αποθήκης.

 

Ελέγχει τα προϊόντα προς αποστολή και ορίζει τις τελικές ημερομηνίες παράδοσης. 

 

Συνεργάζεται με τους οδηγούς της εταιρίας για την σωστή διανομή των προϊόντων.

 

Διοικεί προσωπικό αποθήκης 4 ατόμων.

 

 

Βασικές δεξιότητες και γνώσεις:

 

Εργασιακή εμπειρία ως εργαζόμενος σε αποθήκη.

 

Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού.

 

Ικανότητες επαγγελματικής επικοινωνίας.

 

Γνώσεις Microsoft Office (Word, Excel).

 

Χειρισμός κλαρκ (επιθυμητά).

 

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε