Ημερομηνία δημοσίευσης6 Μάιος, 2019 - 13:30
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν: Ηλεκτρολόγο.

 

 Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

 

Απόφοιτοι σχολών Ηλεκτρολογίας ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα.

 

Θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης θα είναι:

 

Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της εταιρίας.

 

Η αντιμετώπιση βλαβών.

 

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες προληπτικής συντήρησης.

 

 

 

Ο πελάτης προσφέρει:

 

Μισθό αναλόγως προσόντων

 

Σύμβαση αορίστου χρόνου

 

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε