Ημερομηνία δημοσίευσης6 Μάιος, 2019 - 18:15
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας, εταιρία Ιατρικών Απεικονίσεων στην πόλη της Δράμας, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα Ακτινολόγο.

 

Περιγραφή εργασίας και ιδιοτήτων υποψηφίου

 

Η άσκηση του επαγγέλματος Ακτινολόγου επί 5ήμερο κατά ημερήσιο ωράριο σε ιδιωτικό ακτινολογικό κέντρο.

 

Η εκτέλεση υπερήχων και η διάγνωση υπερήχων και κλασικής ακτινολογίας.

 

Η υπαγόρευση των γνωματεύσεων στο προσωπικό της γραμματείας.

 

Η επεξήγηση στους ασθενείς των συνοπτικών αποτελεσμάτων της γνωμάτευσης.

 

Η συνεργασία με άλλους ειδικευμένους ιατρούς για την παρουσίαση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων και την εκτέλεση συμπληρωματικών εξετάσεων.

 

Η διασφάλιση τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας, των ιατρικών πρωτοκόλλων, των κανονισμών λειτουργίας της εταιρίας.

 

 

 

Προσόντα:

 

Πτυχίο Ιατρικής κατά προτίμηση από χώρα της ΕΕ.

 

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ακτινολόγου.

 

Υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ.

 

Εμπειρία σε Γενικούς υπερήχους και κλασσική ακτινολογία.

 

Επιθυμητή η επιπλέον γνώσης αξονικής τομογραφίας.

 

Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας γραπτά και προφορικά.

 

Ευχερής γνώση ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων.

 

 

 

Η εργασία θα διεξάγεται Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08:30 - 14:15 και 17:30-20:15

 

 

 

Προσφέρονται:

 

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

 

Ανταγωνιστικός μισθός και παροχές με βάση την παραγωγικότητα.

 

Υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας.

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε, παρακαλούμε στείλτε