Ημερομηνία δημοσίευσης26 Απρίλιος, 2018 - 13:00
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας, κλινική της Δανίας, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή-Πνευμονολόγο.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες, θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω:

 

Προσόντα:

Να έχουν αποκτήσει πτυχίο και ειδικότητα πνευμονολόγου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να μιλούν από πολύ καλά έως και άριστα τα Αγγλικά

Να έχουν διανύσει 5 έτη κλινικής άσκησης του λειτουργήματός τους

 

Η κλινική προσφέρει:

Αποδοχές 95.000 ευρώ μικτά ετησίως

3ετή σύμβαση εργασίας (μετά τη λήξη της 3μηνης δοκιμαστικής περιόδου)

Δωρεάν μαθήματα στη Δανική γλώσσα για τον/την ιατρό και τα μέλη της οικογενείας του/της.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα Αγγλικά αναφέροντας τη χώρα στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε