Ημερομηνία δημοσίευσης14 Απρίλιος, 2019 - 01:00
Περιοχή

Όμιλος νοσοκομείων της Ελβετίας πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει Νοσηλευτές και Μαίες.

Οι κατάλληλες υποψήφιες:

Διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής σχολής 4ετούς φοιτήσεως

Διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ευρωπαϊκής χώρας

Διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε οργανωμένη κλινική του ιδιωτικού τομέα ή δημόσιο νοσοκομείο

Μιλούν πολύ καλά (επιθυμητά: άριστα) τα Γερμανικά

Επιδιώκουν σταδιοδρομία σε ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας

 

Ο όμιλος προσφέρει:

Υψηλές αποδοχές

Ευκαιρίες διοικητικής εξέλιξης εντός του νοσοκομείου

Σύμβαση αορίστου χρόνου

Διαρκή επιστημονική εκπαίδευση

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε