Ημερομηνία δημοσίευσης7 Ιούνιος, 2018 - 18:00
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Ο πελάτης μας βιομηχανία της Βόρειας Αττικής επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα υπεύθυνο Δημοσίων Διαγωνισμών

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις:

Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.

Γνώση της νομοθεσίας διεξαγωγής των δημοσίων συμβάσεων.

5ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε οργανωμένη διεύθυνση δημοσίων προμηθειών του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες:

Αναζήτηση δημοσίων συμβάσεων στα κατάλληλα τεύχη προκηρύξεων, τη "Διαύγεια" κλπ.

Προετοιμασία της υποβολής του φακέλου συμμετοχής της εταιρίας σε διαγωνισμό.

Πρωτογενή έλεγχο του φακέλου και εν συνεχεία συνεργασία με τη νομική υπηρεσία της εταιρίας για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Προετοιμασία των συμβάσεων που απαιτούνται για την ανάληψη του έργου.

Οικονομικό έλεγχο των τιμών πώλησης των προϊόντων σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας.

Παρακολούθηση των ενστάσεων και λοιπών ουσιαστικών ή τυπικών διατυπώσεων που προβλέπονται, από κοινού με τη νομική υπηρεσία.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε