Ημερομηνία δημοσίευσης6 Οκτώβριος, 2017 - 17:30
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Πελάτης μας, εμπορική εταιρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν αποθηκάριο.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

- προϋπηρεσία 2 ετών σε οργανωμένη κεντρική αποθήκη εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης

- άριστη γνώση υπολογιστών γραφείου (Microsoft Office)

- επιθυμητή γνώση συστήματος ERP

- πτυχίο τουλάχιστον μεταλυκειακής σχολής εκπαίδευσης

- ικανότητα να σηκώνουν μικρά βάρη

- οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

- πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα καθήκοντα:

- παραλαβή των εισερχόμενων εμπορευμάτων και κατανομή τους στους χώρους αποθήκευσης

- καταχώρηση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων και λοιπών διακινούμενων υλικών στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας

- συμμετοχή στον προγραμματισμό των παραδόσεων προς τους πελάτες 

- επικοινωνία με τις μεταφορικές εταιρίες για την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες 

- συμμετοχή στην ετήσια ή στις κυλιόμενες απογραφές

- ασφαλή φύλαξη όλων των εμπορευμάτων, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας στους χώρους της αποθήκης

- επικοινωνία με το εμπορικό τμήμα για τον κατάλληλο συντονισμό των ενεργειών αποθήκευσης και διανομής

 

Η εταιρία προσφέρει:

- Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλιση στο ΙΚΑ σε έναν εξαιρετικό εργοδότη, 

- ένα περιβάλλον ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των ανθρώπων της.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε