Ημερομηνία δημοσίευσης4 Νοέμβριος, 2017 - 19:15
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία ERP Specialist

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

- Απόφοιτοι Σχολής Προγραμματισμού

- Γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων

- Γνώσεις παραμετροποίησης ERP ή άλλων εμπορικών εφαρμογών

- Γνώσεις Γενικής Λογιστικής

- Να μιλούν πολύ καλά Αγγλικά

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τα καθήκοντα:

- Παραμετροποίησης και συντήρησης του εταιρικού ERP με τη βοήθεια της κατασκευάστριας εταιρίας

- Δημιουργίας reports

- Επίλυσης προβλημάτων και παροχή εκπαίδευσης σε εταιρικούς χρήστες

- Συντήρησης των βάσεων δεδομένων

 

 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε.