Ημερομηνία δημοσίευσης4 Δεκέμβριος, 2017 - 09:30
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

 

Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση του ERP συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματιστή ERP.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

- Απόφοιτοι Σχολής Προγραμματισμού

- Γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων

- Γνώσεις παραμετροποίησης ERP ή άλλων εμπορικών εφαρμογών

- Γνώσεις Γενικής Λογιστικής

- Να μιλούν πολύ καλά Αγγλικά

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τα καθήκοντα:

- Παραμετροποίησης και συντήρησης του εταιρικού ERP με τη βοήθεια της κατασκευάστριας εταιρίας

- Δημιουργίας reports

- Επίλυσης προβλημάτων και παροχή εκπαίδευσης σε εταιρικούς χρήστες

- Συντήρησης των βάσεων δεδομένων

 

 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε