Ημερομηνία δημοσίευσης29 Ιανουάριος, 2018 - 23:30
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Μεγάλη Εταιρεία στον Τομέα Παροχής  Υπηρεσιών  Συστημάτων Ασφαλείας & Πυρασφαλείας  ζητά να προσλάβει για το υποκατάστημα της στη Θεσσαλονίκη Πωλητή- Σύμβουλο Ασφαλείας.

 Η θέση αναφέρεται στον  Διευθυντή Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος  και το αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνει την πώληση ηλεκτρονικών συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας σε οικιακούς πελάτες και  μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Βασικές Αρμοδιότητες

·       Αναπτύσσει νέο πελατολόγιο και συντηρεί το υπάρχον.

·       Προετοιμάζει και συντάσσει οικονομοτεχνικές προσφορές και μελέτες.

·       Εφαρμόζει το πλάνο των πωλήσεων σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας

  Απαραίτητα Προσόντα 

·       Απόφοιτος TEI, κατά προτίμηση Τεχνολογικής κατεύθυνσης

·       Προϋπηρεσία στον κλάδο συστημάτων ασφαλείας & πυρασφαλείας τουλάχιστον 3 ετών.

·       Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

·       Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ και ERP/CRM

·       Άριστες  επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες

·       Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

·       Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

·       Επιθυμητή άδεια Εργασίας Security (Τύπου A ή Τύπου Β)

Προσφέρονται

·       Ανταγωνιστικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ

·       Επιπλέον μεταβλητές αποδοχές βάση στόχου, σύμφωνα με σύστημα προμηθειών  της εταιρείας.

·       Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

·       Άριστο περιβάλλον εργασίας.

·       Αυτοκίνητο - Κινητό τηλέφωνο

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε