Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία δημοσίευσης3 Αύγουστος, 2018 - 15:45
Περιοχή

3 πωλητές/τριες– Κέντρο Θεσσαλονίκης

Καλύπτονται άμεσα 3 θέσεις του τμήματος πωλήσεων μεγάλης εταιρείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια νέας επικοινωνιακής εκστρατείας καινούριου πελάτη γίνεται επέκταση των δραστηριοτήτων της και αναζητά:

  • Νέους από 23 έως 32 ετών - με απολυτήριο Λυκείου & επαγγελματική εμφάνιση, επιθυμητά σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • νέες έως 27 ετών - με άνεση στην επικοινωνία, με άμεση διαθεσιμότητα, ενώ θα εκτιμηθεί εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας/διαφήμισης/προώθησης πωλήσεων

Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι το βιογραφικό τους σημείωμα έχει αξιολογηθεί θετικά, ενώ παράλληλα θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά την διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων-βιογραφικών: 30/08/2018

Αποστολή πλήρους βιογραφικού σημειώματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση admin@ctgadv.gr