Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία δημοσίευσης4 Σεπτέμβριος, 2018 - 16:00
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εταιρεία πωλήσεων αναζητά νέους για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων. Τα στελέχη της εστιάζουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν, αποτελώντας τον ενδιάμεσο κρίκο με την αγορά. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η εταιρεία δίνει την ευκαιρία σε 2 νέους/νέες έως 30 ετών για σταδιοδρόμηση στους τομείς του marketing, salesdevelopment & teamco-ordination.

Προσφέρονται:   

·        Ανταγωνιστικές αμοιβές απόδοσης

·        Συνεχής εκπαίδευση στο marketing και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε ένα ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον

·        Δυνατότητες σίγουρης κι αξιοκρατικής εξέλιξης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

·        Ευχάριστη προσωπικότητα

·        Αυτοπεποίθηση & Προσωπικούς στόχους

·        Επικοινωνιακές ικανότητες

Για να διεκδικήσετε μια θέση στείλτε το βιογραφικό σας salesadvisor[email protected]gmail.com