Ημερομηνία δημοσίευσης7 Απρίλιος, 2019 - 00:00
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών ειδών της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία DigitalPerformanceCoordinator

 

 

Καθήκοντα της θέσης:

 

Εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική Marketingκαταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά

Μετρά την απόδοση των ενεργειών marketingανά προϊόν και κανάλι

Καθορίζει τα κατάλληλα targetgroupsτου καταναλωτικού κοινού στο οποίο τα προϊόντα απευθύνονται

Συνεργάζεται με τους contentwritersκαι τους διαχειριστές των εταιρικών ιστοσελίδων

Προετοιμάζει τις κατάλληλες ενέργειες δημοσιότητας στο Facebook/Instagramκαι Google

 

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες:

 

Με πτυχίο ανωτάτης επιθυμητά σχολής

Άριστη γνώση Αγγλικής

Επαρκή εμπειρία εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον

Εμπειρία στη μέτρησης της απόδοσης των ενεργειών digitalMarketing

Εμπειρία στην παροχή λύσεων CRM

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε