Ημερομηνία δημοσίευσης27 Ιανουάριος, 2020 - 17:00
Περιοχή

Πελάτης μας, εταιρία λογισμικού και ανάπτυξης εμπορικών εφαρμογών της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν / μία Developer

Τα καθήκοντα του /της κατόχου της θέσης αναλύονται ως εξής:

Υποστήριξη - Εκπαίδευση

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Εκπαίδευση πελατών-συνεργατών

Τηλεϋποστήριξη

 

Εγκαταστάσεις

Κατασκευή Εγκαταστάσεων και αναβαθμίσεων (setup)

Εγκατάσταση και  παραμετροποίηση εφαρμογών σύμφωνα με απαιτήσεις πελατών  σε όλο το φάσμα της επιχείρησης πχ αρχική λειτουργία εφαρμογής στο χώρο του πελάτη, παραμετροποίηση Γέφυρας με Γενική Λογιστική, παραμετροποίηση Import-Export

 

Κατασκευές

Κατασκευή Εκτυπώσεων

Δημιουργία Help-Manual

Κατασκευή SQL

 

Software Assistance

Ανάλυση αιτημάτων πελατών και συνεργασία με R&D αν απαιτείται

Debugging σε επίπεδο χρήστη

Debugging σε επίπεδο κώδικα

Ανάπτυξη βοηθητικού ή πρωτεύοντος λογισμικού

 

Χαρακτηριστικά των υποψηφίων

Ομαδικότητα, συνέπεια, ευχέρεια στην τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία

Άριστη γνώση Αγγλικών.

Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων, εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (Προϊόντα Microsoft, Internet, Terminal Services κτλ)

Γνώση εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη ανάπτυξη του λογισμικού της εταιρίας, όπως C#, Visual Studio ,Crystal Reports, SQL-Server κλπ.

  

Βιογραφικά σημειώματα μπορείτε να στείλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 

  

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.