Ημερομηνία δημοσίευσης4 Οκτώβριος, 2018 - 16:45
Κλάδος
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Ο πελάτης μας, παροχής υπηρεσιών με έδρα το Βόλο, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία HR Assistant.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα απασχοληθεί:

Στην έκδοση δελτίων ωρομέτρησης προσωπικού και κατανομής στα επιμέρους έργα της εταιρίας.

Στην παρακολούθηση της μισθοδοσίας και του κόστους προσωπικού.

Στην εφαρμογή των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας.

Στην αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού.

Στην τήρηση των απαιτούμενου από τη νομοθεσία έγγραφου τύπου (προσλήψεων, αποχωρήσεων, προγραμμάτων εργασίας κλπ.)

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:

Πτυχίου μεταλυκειακής βαθμίδας εκπαίδευσης.

Προϋπηρεσία ενός έτους σε τμήμα προσωπικού με αντίστοιχα καθήκοντα.

Γνώση εκτός από την ελληνική, και της αγγλικής γλώσσας.

Ικανότητα να εκπαιδευθούν σε ένα δομημένο περιβάλλον εργασίας.

 

Η εταιρία προσφέρει:

Εργασιακή σταθερότητα με δυνατότητες εξέλιξης σε έναν ισχυρό εργοδότη.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε