Ημερομηνία δημοσίευσης24 Οκτώβριος, 2018 - 18:45
Περιοχή
Τύπος απασχόλησης

Ο πελάτης μας, γνωστή αλυσίδα λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης επιθυμεί να προλάβει υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά και προσόντα:

Επιθυμητά πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής,

Πολύ καλές αριθμητικές ικανότητες σε συνδυασμό με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων Microsoft Office

Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις λιανικής,

Πολύ καλή έως άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

Γνώση εμπορικής διαχείρισης και του κατάλληλου λογισμικού,

Ευχάριστη προσωπικότητα που επιθυμεί να εξυπηρετεί πελάτες λιανικής, επικοινωνώντας άριστα.

 

Ο πελάτης προσφέρει:

Ικανοποιητικές αποδοχές,

Έκτακτες αμοιβές με βάση την επίτευξη των στόχων,

Ένα περιβάλλον εργασίας που προωθεί την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των ανθρώπων του.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε