Ημερομηνία δημοσίευσης21 Δεκέμβριος, 2017 - 23:00
Τύπος απασχόλησης

 

Ο πελάτης μας, φαρμακευτική εταιρία των βορείων προαστίων της Αθήνας επιθυμεί να προσλάβει μία Marketing and Sales Assistant.

Καθήκοντα

·       Υποστήριξη του τμήματος Marketing με την προετοιμασία των μηνιαίων αναφορών των δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators) πωλήσεων και ενεργειών προς την Διοίκηση της εταιρείας.

·       Συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων από τα διαθέσιμα συστήματα της εταιρείας (SoftOne, CRM, IMS).

·       Πραγματοποίηση αναλύσεων και παροχή αναφορών για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων πωλήσεων (εταιρικές πωλήσεις & IMS).

·       Ανάπτυξη αναφορών για την παρακολούθηση των πωλήσεων της εταιρίας έναντι του ανταγωνισμού.

·       Διαχείριση της εταιρικής ιστοσελίδας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.

·       Προετοιμασία εσωτερικών διαδικασιών ISO σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Ποιότητας της εταιρείας.

·       Υλοποίηση της συμμετοχής των ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις εξωτερικού και εσωτερικού σύμφωνα με όλους τους Κανονισμούς(ΕΟΦ, ΣΦΕΕ) την πολιτική και τις διαδικασίες τις εταιρείας.

·       Υλοποίηση των χορηγιών της εταιρείας στα συνέδρια εσωτερικού σύμφωνα με όλους τους Κανονισμούς(ΕΟΦ, ΣΦΕΕ) την πολιτική και τις διαδικασίες τις εταιρείας.

·       Επικοινωνία με τα ιατρικά περιοδικά και παρακολούθηση των εταιρικών διαφημιστικών καταχωρήσεων στους συμφωνημένους χρόνους.

·       Προετοιμασία φακέλων των προωθητικών υλικών (μονογραφία, έντυπα, καρτολίνες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, banner, αφίσες για stand) για κατάθεση στον ΕΟΦ.

·       Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην διοίκηση της εταιρείας.

 

Επιθυμητά προσόντα

·       Απόφοιτος ανώτερης σχολής

·       Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

·       Άριστη γνώση συστημάτων πληροφορικής (Λογισμικό Ms Windows, Ms Office) με υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων στην διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.

·       Καλή γνώση και κατανόηση του ελληνικού φαρμακευτικού περιβάλλοντος.

·       Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μορφή MicrosoftWord