Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία δημοσίευσης27 Δεκέμβριος, 2017 - 18:45
Κλάδος
Τύπος απασχόλησης
Επίπεδο

Office Position σε   εταιρία  Β2Β  Primary Pharmaceutical Packaging μεέδρατηνΑττική.

 

Η Θέση

Τηλεφωνική επικοινωνία με προμηθευτές (εξωτερικού)  και πελάτες.

Λήψη παραγγελιών και καταχώριση τους στο σύστημα της εταιρίας.

Έκδοση παραστατικών, διασταυρώσεις παραγγελιών – τιμολογίων.

Παρακολούθηση μεταφορών, ενημέρωση πελατών.

Αρχειοθέτηση.

 

Ο/Η Υποψήφιος

Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες.

Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Οργανωτικές ικανότητες.

Πελατοκεντρική αντίληψη.

Ικανότητα διαπραγμάτευσης.Ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών.

Απόφοιτος Ανώτερου ή Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ανάλογη προϋπηρεσία.

Αριστες γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών (προφορικά και γραπτά).

Άριστος χειρισμός Η/Υ MSOfficeκαι του SingularManagerNext.