Ημερομηνία δημοσίευσης28 Δεκέμβριος, 2017 - 00:00
Τύπος απασχόλησης
Επίπεδο

Marketing & Quality compliance coordinator σε  εταιρία  Β2ΒPrimary Pharmaceutical packaging  μεέδρατηνΚηφισιά.

 

Η Θέση

Εξυπηρέτηση επιλεγμένων βιομηχανιών φαρμάκων / καλλυντικών, 

Εξυπηρέτηση τμημάτων: Ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων, R&D, Regulatory και Ποιοτικού Ελέγχου.

Επικοινωνία με αντίστοιχα τμήματα Ευρωπαϊκών παραγωγών.

Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων με υπάρχοντες πελάτες.

Διαχείριση τεχνικού και ποιοτικού έλεγχου πρωτογενών φαρμακευτικών συσκευασιών.

Λήψη παραγγελιών και καταχώριση τους στο σύστημα της εταιρίας.

Παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Φαρμακευτικών εκθέσεων.

 

Ο/Η Υποψήφιος

Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με  εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες.

Οργανωτικές ικανότητες, Ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών, Ομαδικό πνεύμα.

Αναλυτικές ικανότητες, Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

 

Απόφοιτος  Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έως 5   έτη σε αντίστοιχη θέση εργασίας,  κατά προτίμηση στον χώρο των Φαρμάκων, ή πτυχίο Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας.

Άριστες γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών (προφορικά και γραπτά).

Άριστος χειρισμός Η/Υ MSOffice.

Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω e-mail.