Ημερομηνία δημοσίευσης12 Μάρτιος, 2020 - 16:15
Κλάδος
Τύπος απασχόλησης

Πελάτης μας κατασκευαστική εταιρία στα βόρεια προάστια επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία Υπεύθυνο Μισθοδοσίας.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώση εργατικής νομοθεσίας.

Γνώση Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Μερική γνώση λογιστικού σχεδίου.

Επαρκή γνώση εκπλήρωσης των τυπικών υποχρεώσεων της εταιρίας (ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ κλπ.)

Γνώση των οικοδομικών ημερομισθίων απαραίτητη.

Τα καθήκοντα του/της κατόχου της θέσης θα είναι:

Παρακολούθηση και έλεγχος μισθολογικών μεταβολών.

Καταχώρηση των στοιχείων στο μηχανογραφημένο σύστημα μισθοδοσίας.

Παρακολούθηση και τακτοποίηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Η παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος.

Η παροχή στατιστικών στοιχείων προς τη διοίκηση.

Η συμφωνία των στοιχείων και το κλείσιμο του μήνα.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 

Hrstrategy Human Resources ManagementConsultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)