Καλύπτονται άμεσα 7 θέσεις του τμήματος πωλήσεων μεγάλης εταιρείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια νέας επικοινωνιακής εκστρατείας καινούριου πελάτη γίνεται επέκταση των δραστηριοτήτων της και αναζητά: - Νέους έως 30 ετών - με απολυτήριο Λυκείου & επαγγελματική εμφάνιση, επιθυμητά σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Νέες έως 27 ετών - με άνεση στην επικοινωνία, με άμεση διαθεσιμότητα, ενώ θα εκτιμηθεί εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας/διαφήμισης/προώθησης Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο mail: [email protected] Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους. * Οι θέσεις δεν αφορούν διαμοίραση έντυπου υλικού ή πλασιέ

Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας