Στελέχη Χρηματοοικονομικού Ομίλου

Ο μεγαλύτερος Τραπεζοασφαλιστικός Όμιλος της χώρας και με ηγετική θέση στην Αγορά, δημιουργεί νέες θέσεις και επιλέγει άμεσα 3 Στελέχη, με φιλοδοξία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Απαιτούμενα προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών

 • Επικοινωνιακές, Οργανωτικές & Ηγετικές δεξιότητες

 • Διάθεση για δια βίου Μάθηση-Εκπαίδευση

 • Στρατηγική Σκέψη

 • Ευελιξία- Διάθεση για Συνεργασία-Ομαδικότητα

 • Επιθυμία για Προσφορά και Δίκαιη Ανταμοιβή

 • Ακεραιότητα, Εργατικότητα, Φιλοδοξία

Παρέχονται:

 • Συνεχής Εκπαίδευση - Υποστήριξη

 • Yψηλές αμοιβές αναλόγως προσόντων

 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

 • Επαγγελματική εξέλιξη

 • Bonus

 • Oμαδική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν άμεσα το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Hλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

 

Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας