Στελέχη Χρηματοοικονομικού Ομίλου

Ο μεγαλύτερος Τραπεζοασφαλιστικός Όμιλος της χώρας και με ηγετική θέση στην Αγορά, δημιουργεί νέες θέσεις και επιλέγει άμεσα 3 Στελέχη, με φιλοδοξία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Απαιτούμενα προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών

 • Επικοινωνιακές, Οργανωτικές & Ηγετικές δεξιότητες

 • Διάθεση για δια βίου Μάθηση-Εκπαίδευση

 • Στρατηγική Σκέψη

 • Ευελιξία- Διάθεση για Συνεργασία-Ομαδικότητα

 • Επιθυμία για Προσφορά και Δίκαιη Ανταμοιβή

 • Ακεραιότητα, Εργατικότητα, Φιλοδοξία

Παρέχονται:

 • Συνεχής Εκπαίδευση - Υποστήριξη

 • Yψηλές αμοιβές αναλόγως προσόντων

 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

 • Επαγγελματική εξέλιξη

 • Bonus

 • Oμαδική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν άμεσα το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Hλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

 

Η ''ΕΘΝΙΚΗ'' είναι η Πρώτη και η Μεγαλύτερη Εταιρεία. Προσφέρει: Μονιμότητα, Καριέρα. Αμοιβές όλων των κατηγοριών οι μεγαλύτερες της αγοράς. Ηλικίες: 23 έως 50 ετών. Διπλή Ασφάλιση, 5νθήμερο. Πλατεία [περισσότερα]
 Α.Ε. Κρατική-Τραπεζική Εταιρεία προσφέρει: Τις καλύτερες αμοιβές. Αξιοκρατική Εξέλιξη, Μονιμότητα. Ζητά: Άτομα 25- 45 ετών. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον. Πλατεία Κλαυθμώνος. Τηλ. Επικοινωνίας: [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας