Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων της Βόρειας Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα LogisticsSupervisor Τα καθήκοντα της θέσης:Επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των αποθεμάτων, διατήρηση [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας