Συμβολαιογράφος της Αθήνας ζητά Βοηθό Συμβολαιογράφου για πλήρη 5ήμερη απασχόληση στο Κολωνάκι.Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα:Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε [περισσότερα]
Ανώνυμη εταιρία
 Office & Customer Care  Assistant σε  εταιρία  Β2Β  (Primary Pharmaceutical Packaging)μεέδρατηνΑττικήκαιηγετικήθέσηστοτομέατης. Bασικές αρμοδιότητες:Γραμματειακή υποστήριξη/ [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας