Ο πελάτης μας φαρμακευτική εταιρία θέλει να προσλάβει έναν ή μία Ιατρικό Επισκέπτη Ογκολογικών φαρμάκων με έδρα την Αθήνα.Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:Να [περισσότερα]
Ο πελάτης μας φαρμακευτική εταιρία θέλει να προσλάβει έναν ή μία Ιατρικό Επισκέπτη Ψυχιατρικών φαρμάκων με έδρα την Αθήνα.Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:Να [περισσότερα]
Ο πελάτης μας φαρμακευτική εταιρία θέλει να προσλάβει έναν ή μία Ιατρικό Επισκέπτη Ογκολογικών και Ψυχιατρικών με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης.Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω [περισσότερα]
 Our client, a well-established health care provider in Ireland wishes to hire 50 Health Care Assistants. Health Care assistants help people and try to make a positive difference in the lives of [περισσότερα]
Our client, a modern group of 35 Hospitals in Saudi Arabia is looking to hire 50 specialized Doctors.Specialists with at least one year experienced must have one of the specialties:Internal Medicine [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας