Όμιλος νοσοκομείων της Ελβετίας πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει Νοσηλευτές και Μαίες.Οι κατάλληλες υποψήφιες:Διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής σχολής 4ετούς φοιτήσεωςΔιαθέτουν Άδεια Ασκήσεως [περισσότερα]
Οι πελάτες μας ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία Ελβετίας, ζητούν για μόνιμη απασχόληση ειδικευμένους ιατρούς των πιο κάτω ειδικοτήτων:Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Αναισθησιολόγους, Μαιευτήρες- [περισσότερα]
Ο πελάτης μας, εταιρία Ιατρικών Απεικονίσεων στην πόλη της Δράμας, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα Ακτινολόγο.Περιγραφή εργασίας και ιδιοτήτων υποψηφίου Η άσκηση του επαγγέλματος Ακτινολόγου επί 5ήμερο [περισσότερα]
 Φαρμακευτική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα στέλεχος, ως "ειδικευμένο πρόσωπο" (κατά την έννοια του νόμου) για την εισαγωγή φαρμάκων από τρίτες χώρες στην Αθήνα. Προσόντα πρόσληψης ·         [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας