Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:Απόφοιτοι οικονομικής σχολής [περισσότερα]
Μεγάλη Εταιρεία Τραπεζικού Ομίλου
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΜεγάλος Χρηματοοικονομικός Όμιλος, με ηγετική θέση στην Eλληνική Aγορά  με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελληνική Aγορά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας