Ο πελάτης μας, εταιρία διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης με έδρα το Βόλο, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία HRAssistant. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα απασχοληθεί:Στην έκδοση δελτίων ωρομέτρησης προσωπικού [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας