Βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών ειδών της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία DigitalPerformanceCoordinator   Καθήκοντα της θέσης:   Εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική [περισσότερα]
 Βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών ειδών της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία Digital Performance Coordinator Καθήκοντατης θέσης: Εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική Marketing [περισσότερα]
Ανώνυμη εταιρία
Ευκαιρία συνεργασίας προσφέρει, σε φοιτητές, άνεργους ή νέους που μόλις έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και δεν έχουν εμπειρία,  καταξιωμένη εταιρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι θα [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας