Ανώνυμη εταιρία
 Office & Customer Care  Assistant σε  εταιρία  Β2Β  (Primary Pharmaceutical Packaging)μεέδρατηνΑττικήκαιηγετικήθέσηστοτομέατης. Bασικές αρμοδιότητες:Γραμματειακή υποστήριξη/ [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας