Ο πελάτης μας, βιομηχανία με έδρα στο Κορωπί επιθυμεί να προσλάβει Οδηγό Γ/Ε.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:Άδεια Γ/Ε κατηγορίας ΠΕΙADR επιθυμητόΗλεκτρονικό ταχογράφοΠροϋπηρεσία 3 ετών σε [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας