Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων της Βόρειας Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα LogisticsSupervisor Τα καθήκοντα της θέσης:Επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των αποθεμάτων, διατήρηση [περισσότερα]
Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στη βόρεια Αττική επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία υπεύθυνο Προγραμματισμού παραγωγής.Τα καθήκοντα της θέσης: Διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής λαμβάνοντας [περισσότερα]
Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας